AtomyMaxsite 2.5 : Administrator

Administrator ! login

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

 AtomyMaxsite 2.5 โดย : นายชัดสกร พิกุลทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ สพป.มค.3
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๔
หมู่ที่1 บ้านจาน ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5